تگ صدفی چیست

تگ صدفی چیست

تگ صدفی چیست

 رایج ترین تگ هایی هستند که مورد استفاده مدیران فروشگاه های پوشاک قرار می گیرند
و در میان مشتریان گیت فروشگاهی بیشتر شناخته شده اند.
رواج بیش از حد عنوان تگ صدفی  باعث شده است که بسیاری از مشتریان
آن را به عنوان معیاری برای سنجش قیمت های شرکت های مجری گیت فروشگاهی قرار دهند
و به تفاوت کیفیت تگ های صدفی و گلفی مختلف توجه چندانی نکنند.
برخی از شرکت ها نیز به همین دلیل و با استفاده از ابهام بازار تگ دزدگیر فروشگاهی، تگ های با کیفیت پایین تر را با قیمتی کمتر از معمول عرضه کرده و در بازار رقابت توفیق موقت پیدا می کنند.
واقعیت مطلب آن است که تگ ها صرفاً بر اساس مدل و فرکانسشان تقسیم بندی نمی شوند
و کیفیت تگ نیز، یکی از پارامترهای بسیار مهم در تقسیم بندی آنها به حساب می آیند.
مواد پلاستیکی مورد استفاده در ساخت تگ ها، تکنولوژی و مواد مورد استفاده در ساخت قفل تگ ها، دقت در ساخت مدار داخلی تگ ها، تلورانس کمتر فرکانس رزونانس واقعی تگ با مقدار اسمی و حتی دقت در شمارش بسته ها و کارتن ها، مواردی هستند که یک کمپانی معتبر همانند کمپانی سنچوری بیشتر به آنها توجه می کند و یک سازنده دیگر کمتر.در سالهای گذشته، قیمتی که شرکت های مجری گیت فروشگاهی برای تگ های مختلف، تعیین کرده بودند، به نسبت قیمت تمام شده تگ، عدد نسبتاً بالایی بود، وارد کنندگان نیازی به خرید تگ های با کیفیت پایین تر نمی دیدند و کمپانی سنچوری درصد بالایی از بازار تگ ایران را به خودش اختصاص داده بود. در دو سال اخیر به دلیل همزمانی افزایش قیمت دلار ، برخی از شرکت ها و عمدتاً شرکت با جایگزینی تگ های با کیفیت پایین تر، تلاش کردند سهم بازار بیشتری به دست آورند.