وارد شده توسط avantguard

گیت ضد سرقت فروشگاهی

گیت ضد سرقت فروشگاهی گیت ضد سرقت فروشگاهی به دستگاهی گفته میشود که در خروجی یک فروشگاه نصب میشود و از خروج غیر مجاز اجناس فروشگاه جلوگیری به عمل می آورد. این دستگاه به عبارت دیگر شامل آنتهایی با برد فرسنتده و گیرنده می باشد که در ورودی و خروجی فروشگاه قرار داده شده و […]