گیت ضد سرقت فروشگاهی

گیت ضد سرقت فروشگاهی

گیت ضد سرقت فروشگاهی
گیت ضد سرقت فروشگاهی

به دستگاهی گفته میشود که در خروجی یک فروشگاه نصب میشود و از خروج غیر مجاز اجناس فروشگاه جلوگیری به عمل می آورد.

این دستگاه به عبارت دیگر شامل آنتهایی با برد فرسنتده و گیرنده می باشد

که در ورودی و خروجی فروشگاه قرار داده شده و به محض خروج غیر مجاز و سرقت جنس یا کالا آلارم می زند و صاحب فروشگاه را از مطلع می سازد.

نحوه کار گیت ضد سرقت فروشگاهی به این صورت است که تگ فروشگاهی و لیبل فروشگاهی برروی اجناس نصب میشود.

برای جداسازی دزدگیر های نصب شده بر روی اجناس در زمان خرید یا انتقال از فروشگاه

از دستگاهی به نام جداکننده که در حیطه دسترسی فروشنده قرار دارد بهره گیری میشود.

چنانچه کالا به صورت غیر مجاز از مغازه خارج شود،

باعث به صدا در آوردن آلارم (زنگ خطر) دستگاه گیت فروشگاهی میشود.

محیط فروشگاهی که برای نصب معرفی میگردد باید از چندین جهت بررسی شود :

۱- تا فاصله ۱۵ متر از فروشگاه اگر دستگاهی نصب شده باید فرکانس آن دستگاهها مشخص شود .

برای مثال فروشگاه کناری اگر دارای فرکانس ۸.۲ میباشد باید فرکانس غیر ۸.۲ انتخاب شود

و اینکه یک در میان میتوان فرکانس فروشگاهها را یکی در نظر گرفت.

۲- متراژ در ورودی اندازه گیری شود و طبق استاندارد مشخص شده ،دستگاه مورد نظر انتخاب شود

زیرا برای فاصله های مشخص میتوان دستگاه خاصی را انتخاب کرد.

۳- مشخص شود قرار است از چه تگ یا لیبلی استفاده شود با این حساب فاصله بین دو آنتن و انتخاب دستگاه محدودتر میشود

و معرفی محصول به مشتری مشخص خواهد شد.

۴- نویز های احتمالی محیط مورد بررسی قرار گیرد زیرا مهمترین بخش نصب هر دستگاه ،جلوگیری از هر نویزی می باشد .

معمولا بررسی محل کنتور برق نسبت به محل نصب دستگاه مهم می باشد.