جدا کننده سوپر

جدا کننده سوپر دارای قدرت 14000 گوس
مناسب جهت باز کردن انواع تگ

انواع جداکننده : جداکننده سوپر ، جداکننده عینک ، جداکننده معمولی ، جداکننده سنسورماتیک ، جداکننده اولترا ، جداکننده ماکس ،جداکننده پنسیل ،جداکننده لرزشی

جدا کننده سوپر ( Detacher )

وسیله ای برای باز نمودن تگ در مواقع مورد نیاز است که بر اساس نوع تگ ها ، دو نوع جداکننده موجود می باشد :
1- جدا کننده سوپر

2- جداکننده معمولی
معیار اصلی برای انتخاب نوع جداکننده ، قالب تگ ( شکل ظاهری تگ ) می باشد .

به عنوان مثال  ؛ برای جدا نمودن تگ های گلفی و شل تنها از جداکننده سوپر استفاده می شود ( که قابلیت جدا نمودن برخی از انواع دیگر را نیز دارد ) و برای جدا نمودن تگ هایی که دارای برجستگی می باشند از جداکننده معمولی استفاده می شود .
اکثر شرکتها برای اینکه سود بالاتری بر روی جدا کننده سوپر داشته باشند آهنربای کمتری در جداکننده خود استفاده می کنند که تگها را به سرعت یک جدا کننده پرقدرت باز نمیکند و مگنت داخل آن دارای قدرت  کم است اما جدا کننده های شرکت آوانگارد دارای قدرت آهن ربایی  14000 گوس (Gs) می باشد و می تواند تگ ها را به راحتی باز نماید.
برای تشخیص یک جدا کننده سوپر واقعی ، باید پیچ پشت آن را باز کرد و تعداد آهنربای آن را با جداکننده آوانگارد مقایسه نمود.