• فاصله قرائت: ۱۵-۲۵ سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه ۱۶۰
  • برد سیم: ۲۰ متر سیم
  • پـرتـو: لیزریو تکنولوژی بی سیم
  • قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ رکورد بارکد
  • قابلیت اسکن انواع بارکد استاندارد
  • پـایـه: دارد
  • شارژ و تخلیه از طریق: USB

به همراه یک سال گارانتی

قابلیت

نقد و برسی
مشخصات فنی