خنثی کننده AM

مجهز به سیستم هشدار به صورت نور و صدا به هنگام خنثی نمودن لیبل

خنثی کننده ( Deactivator )

وسیله ای است که به کمک آن می توان لیبل ( برچسب ) را خنثی نمود که دارای دو نوع می باشد