• فاصله قرائت: ۱۵-۲۵ سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه ۳۹۰۰
  • ضربه پذیری: تا ۱.۲ متر
  • پـرتـو: لیزری چند پرتو
  • اتوماتیک و تک کلیدی
  • پورت: USB

به همراه یک سال گارانتی