• فاصله قرائت: 15-25 سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه 390۰
  • ضربه پذیری: تا 1.2 متر
  • پـرتـو: لیزری چند پرتو
  • اتوماتیک و تک کلیدی
  • پورت: USB

به همراه یک سال گارانتی