• فاصله قرائت: ۲۵-۵۰ سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه ۳۹۰۰
  • ضربه پذیری: تا ۱.۲ متر
  • پـرتـو: لیزری چند پرتو
  • اتوماتیک و تک بعدی و دو بعدی
  • پورت: USB

به همراه یک سال گارانتی