• فاصله قرائت: ۱۵-۲۵ سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه ۲۷۰
  • پـرتـو: لیزری
  • پـایـه: دارد
  • پورت: USB

به همراه یک سال گارانتی