• فاصله قرائت: ۱۰-30 سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه 2۰۰
  • پـرتـو: نوری
  • پـایـه: ندارد
  • پورت: USB
  • کشور سازنده: چین

یک سال گارانتی