تگ مربع

تگ مستطیلی را می توان به همراه پین و لنیارد استفاده کرد. تگ مستطیلی را بیشتر در فروشگاههای کیف و کفش می توان مشاهده کرد. البته تگ مستطیلی از نظر عملکرد مشابه تگ دایره ای و تگ پنسیل می باشد. نوع RF این تگ متداولتر است.

گیتهای ضد سرقت فروشگاهی فرکانس های کاری مختلف داشته و به نسبت، تگ ها نیز فرکانس مرتبط را دارا می باشند.دزدگیرهای فروشگاهی بسته به کیفیت و دهنه خروجی فروشگاه می توانند با  با سایزهای مختلف تگ کار کنند.
تگ  مربعی یکی از سایزهای متداول در دزدگیر فروشگاهی می باشد. این تگ جزء تگ های ریز محسوب میشود و باید قبل از معرفی به مشتری دهنه  ورودی فروشگاه مورد بررسی قرار گیرد و از آنجا که گیرایی آن نسبت به تگ صدفی ریز بسیار کمتر میباشد در معرفی آن باید کاملا تمامی جوانب در نظر گرفته شود .