تگ عینک

فروشگاههای عرضه عینک های طبی و آفتابی اصلی ترین مصرف کنندگان تگ عینک می باشند. این تگ با قرارگرفتن بر روی فریم عینک به آسانی مانع  به سرقت رفتن کالاهای داخل فروشگاه می شود. تگ عینک در هر دو سیستم گیت فروشگاهی RF و گیت فروشگاهی AM مورد استفاده قرار می گیرد

تگ عینک همان طور که از نامش مشخص می باشد برای عینک استفاده می شود که این نوع تگ هم در مدلهای مختلف در بازار موجود می باشد. تگ بازکن این مدل تگها یا جداکننده  می باشد . یا با آچار مخصوص  جهت بازکردن تگ مورد   استفاده قرار می گیرد
در مورد طراحی آچار مخصوص میتوان این را گفت که باعث می شود ضربه ای به عینک وارد نشود زیرا  این نوع تگ عینک بسیار ظریف و کوچک  ساخته شده است . علت اینست که اگر بخواهید از جدا کننده های مگنت دار استفاده کنید در هنگام جدا کردن اگر مواظب نباشید شاید ضربه ای به عینک وارد شود و این کار ممکن است باعث خش دار شدن عینک شود . پس برای اطمینان از سالم ماندن عینک این نوع جدا کننده طراحی و ساخته شده است . این آچار مخصوص این نوع تگ می باشد و فقط در اختیار فروشنده می باشد و کسی دیگر نمی تواند تگ را از عینک جدا کند و با هیچ ابزاری قابل جدا شدن نیست .