تگ عدسی

مناسب برای لباسهای کودک شال و روسری مشروط به رعايت فاصله نصب آنتن های گیت.دارای تنوع رنگ مشکی و خاکستری