مطالب توسط avantguard

گيت ضد سرقت فروشگاهی

گيت ضد سرقت فروشگاهی گيت ضد سرقت فروشگاهی به دستگاهي گفته ميشود كه در خروجي يك فروشگاه نصب ميشود و از خروج غير مجاز اجناس فروشگاه جلوگيري به عمل مي آورد. این دستگاه به عبارت دیگر شامل آنتهایی با برد فرسنتده و گیرنده می باشد که در ورودی و خروجی فروشگاه قرار داده شده و […]