گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی

دزدگیر پوشاک|لیبل دزدگیر|تگ دزدگیر

دزدگیر لباس یا دزدگیر پوشاک آنتنی است که در خروجی درب فروشگاه های لباس ، هایپرمارکت ها ، کتابفروشی ها و … نصب می شود . زمانی که بدون اطلاع فروشنده مغازه و بدون تسویه با صندوقدار، پوشاک ، لباس ، کتاب از فروشگاه بیرون رود گیت دزدگیر موجود در ابتدای در ورودی فروشگاه هشدار داده و نگهبان را آگاه می سازد.تگ لباس یا لیبل کتاب در دو نوع میباشند.
تگ گیت یا تگ دزدگیر : تگهای پلاستیکی هستند مانندتگ گلفی ،تگ صدفی ،تگ مستطیلی میباشندکه بعد از خرید مشتری و جدا شدن از جنس قابلیت استفاده مجدد را دارد .لیبل گیت یا لیبل دزدگیر : تگ های نرم به صورت برچسب یا لیبل هستند که زمان فروش توسط دستگاه خنثی کننده باطل میگردند