لوازم امنیتی
آوانــــــــــــــــــــــــگارد

محصولات ما

محصولات آوانـــــــگارد شامل محصولات امنیتی فروشگاه ها مثل گیت، تگ، لیبل، جدا کننده و… هستند.

محصولات امنیتی فروششگاه

01.

گیت

Store Security Gate

یکی از راه‌ های فروش مطمئن و امن، استفاده از گیت ضد سرقت است. این محصول که یکی از مهم‌ ترین تجهیزات امنیتی فروشگاهی است، به نوعی دروازه امنیتی فروشگاه شناخته می‌ شود، در صورتی که وسیله‌ ای همراه با تگ مخصوص از میان آن عبور کند، صدای هشدار بلندی منتشر کرده و صاحبین و کارکنان فروشگاه را مطلع می‌ نماید.

02.

تگ

Store security tag

تگ امنیتی به عنوات تجهیزات امنیتی یک فروشگاه عمل می کند یعنی به این صورت که بر روی اجناس نصب می شوند و در زمان خروج بدون مجوز یعنی بدون اطلاع فروشندگان از فروشگاه خارج شود گیت شروع به بوق زدن می کند و فروشنده را از این امر مطلع می سازد.

 
گیت فروشگاهی
خنثی کننده لیبل امنیتی
جداکننده تگ فروشگاهی
تگ فروشگاهی
لیبل فروشگاهی

03.

جدا کننده

Separator of security tags

برای جدا کردن و یا اصطلاحا خلاص کردن بخش عمده ای از تگ های فروشگاهی که مکانیزم قفل و سوزن دارند از مگنت سوپر یا اصطلاحا جدا کننده سوپر استفاده می شود. تنها برای جدا کردن تگ های خاص نظیر تگ سنسورماتیک که قفل مکانیکی دارند، جدا کننده های مخصوصی وجود دارد که به دو شکل دستی یا برقی عرضه می شوند. 

 

04.

لیبل امنیتی

Security label

لیبل های امنیتی به نوعی از پلمپ های برچسبی اطلاق می گردد که دارای دو مدل اثر گذار بر سطح زیرین و بدون اثر بر سطح زیرین می باشند، که هرگونه دستکاری و ایجاد تخلف در محل پلمپ سریعاً توسط ظاهر شدن پیغام آشکار می گردد و این لیبل ها پس از باز شدن یا هرگونه دستکاری، دیگر به حالت اولیه بر نمی گردند.

 

05.


لنیارد یا بند تگ امنیتی

Lanyard

لنیارد یا بند تگ امنیتی یک سوزن است که به جای سوزن و یا پین به تگ وصل می شود و فقط با جدا کننده از تگ جدا می شود. انتهای لنیارد هم حلقه ای شکل است که باعث می شود این بند به حلقه محصول بسته شده و با توجه به جنس سیمی محکم بریده نشود.